Trần sợi khoáng

Trần sợi khoáng

  1. Giới thiệu chung.

– Trần sợi khoáng là một bộ phận của công trình xây dựng có tác dụng bao che, cách nhiệt, tiêu âm và trang trí nội thất.

– Hệ khung trần sẽ nhìn thấy được khung viền phối với tấm sau khi công trình hoàn hiện.

  1. Khung xương.

1.1. Cấu tạo.
– Thanh chính: Là thanh T3.660 có tác   dụng chịu lực chính.

– Thanh phụ: Là thanh T1.220, T610 có tác dụng liên kết các thanh chính, thanh phụ với nhau.

– Thanh V: Là thanh dùng để liên kết T3.660, T1.220,T610 với tường.

– Các vật tư khác:Ty treo, tăng đơ, nở sắt, pastreo, vít tôn, đinh bê tông, đinh tán…

1.2. Quy cách thi công.

– 610 x 610.

1.3. Các chủng loại.

– Khung xương Vĩnh Tường: Fire Stop, Top Line, Fine Line.

– Khung xương Nghĩa Sơn: Fire Resisrance, Standard.

– Khung xương Hitacom: Standard.

– Khung xương Lagyp:Standard.

– Khung xương CKM: T385, S700.
– Khung xương Daiken: Standard.

  1. Tấm trần.

– Tấm USG: Radar CP RH 95.
– Tấm Daiken: New Excel – Tone MR, Astral Excel – Tone MR.
– Tấm Amstrong: ANF RH 90, Cortega.

– Tấm Austrong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *